Färdighetsträning

Stäng

Kontakt

Kompetenscentrum

Falu lasarett Psilanders väg, hus 19, plan 6 791 82 Falun 023-49 03 02 kompetenscentrum.falun@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Instruktioner ges angående en spruta.

Färdighetsträning syftar till att öka kursdeltagarnas kliniska skicklighet via teoretiska studier och praktiska övningar av specifika moment eller händelseförlopp.

Gemensamt för utbildningarna är att de är evidensbaserade och kliniskt förankrade. Vid all träning används rätt material och rätt hygienprinciper.

  • Rätt material – ett nära samarbete med varuförsörjningen säkerställer att det material som finns upphandlat används vid metodträningar
  • Hygienrutiner i vården – vid metodträningar och simuleringsövningar gäller samma basala hygienrutiner och personalhygien som i verkligheten
  • Klinisk expertis – metodträningarna är verklighetsbaserade genom att de som arbetar med olika metoder i vården är utbildare
  • Teori - som grunddokument används vårdhandboken samt aktuella lokala anvisningar.