Petra - medicinsk sekreterare - Landstinget Dalarna

Petra - medicinsk sekreterare

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Petra sommarjobbade som kanslist på Ögonkliniken i Falun, där trivdes hon så bra att hon valde att jobba kvar efter sommaren. Hon har studerat en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till medicinsk sekreterare vid folkuniversitetet i Falun. I dag arbetar Petra som medicinsk sekreterare på Ögonkliniken.

Hur var det att komma ny till landstinget?
- Jag kände mig genast hemma på Ögonkliniken och blev en i teamet från dag ett. Det kändes tryggt att få börja jobba för landstinget, då det är en väldigt stor arbetsgivare. 

Vad trivs/trivdes du bäst med?
- Mina underbara kollegor, alla personalkategorier, på Ögonkliniken och att jag fick ta ansvar för ett av teamet bland sekreterarna.

Vad lärde du dig under sommarjobbet?
- Mycket om vårt journalsystem Take Care, dagliga rutiner, remisshantering, reception, patientkontakt och mycket annat. Efter sommaren blev jag erbjuden en anställning och arbetade sedan som timvikarie under resten av utbildningstiden. När jag tog examen kände jag mig ganska erfaren och kunde börja jobba utan stress.

Om du skulle rekommendera andra att söka sommarvikariat inom Landstinget Dalarna – vad skulle du säga?
- Att de ska prova på! Landstinget Dalarna är en stor, trygg och stabil arbetsgivare och man har stor nytta av att ha arbetat som kanslist en sommar i sina fortsatta studier. Efter att ha sommarjobbat som kanslist kändes det som om man låg steget före andra kurskamrater som inte hade sommarjobbat. Man blev snabbare på att skriva och fick en bättre förståelse för hur saker och ting hänger ihop med remisser, bokningar, journalskrivning, journalen med mera. Denna erfarenhet gör att man kan jobba mer avslappnat sedan när man är tillbaka i skolan.

Vad hände efter sommarjobbet?
- Efter sommarjobbet blev jag erbjuden fortsatt tjänst, jag valde att tacka ja eftersom Ögonkliniken är en av de bästa arbetsplatserna jag varit på. Det finns en kamratanda i arbetsgruppen som svetsar samman alla kollegor. Jag trivdes väldigt bra med mina arbetsuppgifter där jag fick ta ansvar och arbeta självständigt vilket passar mig. Dessutom gillar jag variationen som arbetet ger. Ena dagen sitter man i receptionen, andra dagen skriver man journaler eller sitter i möte med någon arbetsgrupp.