Marie-Kristine, dietist

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Porträtt på Marie-Kristine Gustafsson, dietist på Avesta lasarett.

Marie-Kristine Gustafsson arbetar som dietist vid Medicin-mottagningen vid Avesta lasarett. Hon har daglig kontakt med andra yrkesgrupper och tillsammans arbetar de som ett team runt patienten, vilket hon uppskattar.

Vad är roligast med jobbet?

Det bästa med mitt arbete är att det har en stor variation, ingen dag är den andra lik. Variationen beror mycket på att vi arbetar i team, vilket jag tycker att är givande och roligt! Alla behövs för att patienten ska få de bästa förutsättningarna för ett bättre mående. Mat har idag fått en större plats i våra liv än tidigare. Idag diskuteras mat och kosthållning var och vannan dag i media som tipsar om den ena efter den andra metoden. Men mat kan även skapa förvirrning, vad ska man äta? Hur ofta? Här kan jag komma in och få möjlighet att hjälpa till med min kunskap inom kost och ge patienten den information som den behöver för att skapa en rutin kring mat utifrån patientens sjukdomsbild.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Landstinget Dalarna?

Efter min utbildning sökte jag arbete som dietist vid Avesta lasarett, jag hade tur som fick arbete på min hemort. Här vid medicinmottagningen får jag arbeta både polikliniskt (inom öppenvård) och med inneliggande patienter. Vi har daglig kontakt med andra yrkesgrupper och arbetar som team runt patienten.

Hur ser en typisk dag på jobbet ut?

Min dag kan vara väldigt varierad. Men vanligast är att jag går på rond, att jag har mottagning polikliniskt och så är det avdelningsarbete samt en del telefon och administration.

Det här visste ni inte om mitt yrke

Många tror att dietister enbart arbetar med övervikt, men mest arbetar vi faktiskt med malnutrierade alltså de som har undervikt. Mat är viktigt för alla och om du är sjuk så får den en ännu större betydelse i ditt liv. För mat kan både fungera som behandling och vara en förutsättning för att en annan behandling ska få sin fulla verkningsgrad.

Fakta om yrket

Utbildningen är tre eller fyra år lång beroende på om du läser till filosofie kandidat eller magisterexamen, dietist är ett legitimationsyrke som ansöks vid Socialstyrelsen.