Marcus, biomedicinsk analytiker

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

"Kollegorna gjorde det enkelt att känna mig som hemma"

- Sommarjobbet var ett perfekt tillfälle att applicera teoretisk kunskap från skolan till praktik. Och såklart knyta kontakter för en framtida anställning efter utbildningen. Jag tror det är viktigt att få jobba "på riktigt" så nära inpå utbildningen som möjligt.

- Efter att ha bott i Östersund och senare Linköping kände jag att det började locka med en flytt hem till Dalarna. Sista sommaren innan jag tog min examen valde jag att söka sommarjobb på Klinisk Kemi här i Falun för att prova yrket. Kollegorna var välkomnande och gjorde det enkelt för mig att känna mig hemma. Första sommaren arbetade jag på provmottagningen, där jag bland annat fick packa upp prover från länet, ta emot prover från sjukhuset, förbereda prover för analys, och sickningar till andra specialistlaboratorier.

- Sommarjobbet ledde till en anställning på Klinisk Kemi här i Falun. Jag hade möjlighet att ta ett jobb i Linköping efter min praktik där men valde att flytta hem till Dalarna. Dels för att jag är från Dalarna, men mycket på grund av den fantastiska omgivning Dalarna erbjuder med träning, friluftsliv och vacker natur. En del i att jag tackade ja var såklart arbetsplatsen. Det skulle byggas om till ett toppmodernt laboratorium, ett av Europas modernaste och mest automatiserade laboratorium, och att få vara en del av detta kändes lockande. Nu börjar det nya laboratoriet bli färdigt och det ska bli spännande att få vara med från början med något nytt.

- Biomedicinsk analytiker är ett spännande yrke som utvecklas hela tiden. Arbetet kan beskrivas som ett detektivarbete, där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa medicinska frågeställningar. I yrket har jag kontakt med flera olika yrkesgrupper inom vården och även företag som har anknytning till den apparatur och de reagenser vi använder oss av. Kvalitetssäkring är en viktig del. Vi måste vara säkra på att de metoder vi använder oss av fungerar och att de analyssvar som lämnas ut är tillförlitliga. Därför är kalibreringar och kontroller en viktig del i arbetsuppgiften. Idag har jag som del av min anställning ett uppdrag som kvalitetssamordnare där jag bland annat arbetar med revisioner och dokumenthantering.

- Sök dig hit! Det behövs fler unga med nya ideer. Vad jag förstår det som så är det stora pensionsavgångar de kommande åren inom Laboratoriemedicin Dalarna, så möjlighet till jobb finns. Ta chansen!