Jian, klinisk apotekare

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Porträtt Jian Khoschnau, klinisk farmaceut vid Läkemedelsavdelningen.

Jian Khoschnau arbetar som klinisk apotekare vid Läkemedelsavdelningen och hon är knuten till Medicin och Geriatrik vid Avesta lasarett.

Vad är roligast med jobbet?

All kontakt med patienterna och kollegorna, det sätter jag ett stort värde på samt att ständigt lära mig nya saker om läkemedel men även att få dela med mig av mina kunskaper om läkemedel. Att jobba kliniskt innebär också att man lättare håller sig uppdaterad på det som sker inom vården vad gäller bland annat behandlingsriktlinjer, forskning och annat. I teamet jobbar vi från olika perspektiv, farmaceuten, läkaren och sjuksköterskan men alla med fokus på patienten för att tillsammans skräddarsy läkemedelsbehandlingen för respektive patient.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Landstinget Dalarna?

Dalarna är bland de första landstingen som har satsat på kliniska farmaceuter och ligger i framkant gällande detta arbete. Här kunde jag få chansen att bygga på min karriär som klinisk apotekare. Dessutom ligger Dalarna på ett acceptabelt avstånd från min hemtrakt som är Västerås.

Hur ser en typisk dag på jobbet ut?

En vanlig dag för en klinisk apotekare som jag, innebär att jag går igenom journalerna för respektive patient för att se vad jag kan bistå med för hjälp. Bland annat söker jag efter viktiga och relevanta läkemedelsinteraktioner och beräknar njurfunktion för att se över eventuella dosjusteringar. Därefter besöker jag patienterna för ett kort samtal där jag försöker fånga viktig information om bland annat vad anledning är till att de söker vård, så att jag får en bättre bild av deras problem. I mitt möte med patienten så får jag tillfälle att upplysa och till viss del undervisa patienten om vad respektive läkemedel är till för, vilken nytta läkemedlet har och vad patienten behöver göra för att få bästa möjliga effekt av medicinen. Mitt arbete innebär mycket konsultation där vi i teamet tillsammans letar efter bästa lösningen för respektive patient.

Det här visste ni inte om mitt yrke

Att vi arbetar i hela vårdkedjan från slutenvården in i primärvården. Vi har möjlighet att följa en patient hela vägen och det känns väldigt fint. Nytänkande är något som belyser mitt yrke eftersom det ständigt introduceras nya läkemedel vilka kan innebära nya biverkningar, symtom och interaktioner. Det tillkommer även nya behandlingsrekommendationer att lära sig och förmedla vidare. Ingen dag är den andra lik eftersom man träffar olika patienter med deras egna specifika problem.

Fakta om yrket

Många kliniska farmaceuter har apotekarexamen i botten och kompletterar studierna med ytterligare ett läsår för att erhålla magisterexamen i Klinisk farmaci. Apotekare är ett legitimationsyrke som ansöks vid Socialstyrelsen.