Nannie Gegia Minasian, 32 år, sjuksköterska Medicinkliniken Falun

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Nannie Gegia Minasian, 32 år, Medicinkliniken Falun, avdelning 29

”Tack vare en individuell introduktion och en personlig mentor är jag trygg i min sjuksköterskeroll"

- På avdelning 26 kommer jag i kontakt med många olika sjukdomstillstånd och diagnoser. Allt från akut stroke, svåra kramptillstånd, neurologiska sjukdomar till strokerehabilitering och njursjukdomar. Vi har nästan ingen planerad verksamhet, de flesta patienter kommer akut. Man ställs inför nya utmaningar varje dag där man måste prioritera och fatta snabba beslut.

- Jag började på medicinkliniken direkt när jag tog min sjuksköterskeexamen för 14 månader sedan. Här fick jag en individuell introduktion och en personlig mentor som har betytt mycket för mig. Idag känner jag mig trygg i sjuksköterskerollen och trivs jättebra på 26:an.

- Som medicinsjuksköterska har jag en viktig roll i detektivarbetet med olika utredningar för att ställa diagnoser. Jag är ansvarig för att ha koll på och rapportera prov- och röntgensvar, ställa och åtgärda omvårdsdiagnoser och jag får följa patienten från det akuta skedet till rehabiliteringen. Arbetet är väldigt givande och varierande.

- På avdelningen har vi olika arbetsstationer: akut stroke/övervakningssal, neurologi, strokerehabilitering, njursjukvård och jag har möjlighet att själv påverka var jag vill jobba. Vi jobbar i team tillsammans med sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped, undersköterska och läkare vilket alltid är en trygghet. Det ger mig också massor av tillfällen att lära av andra. Att samarbeta med andra yrkeskategorier är viktigt för att vården runt patienterna ska fungera.

- Inom medicin får jag en bred bas att stå på, men också möjlighet att vidareutbilda mig. Just nu pluggar jag akutmedicin och handledning vilket är jätteroligt. Arbetet är spännande och jag utvecklas hela tiden i min sjuksköterskeroll. Jag går till jobbet med ett leende och därifrån full av energi.