Fredrik, verksamhetschef

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det var en slump att Fredrik Forselius hamnade i sjukvården. Från första dagen på praktikplatsen på ambulansstationen i Borlänge var han fast och idag är han verksamhetschef för ambulanssjukvården i Dalarna.

Det var under militärtjänstgöringen som Fredrik Forselius kom i kontakt med sjukvården. Innan tjänstgöringen hade han jobbat som styckare och placerades därför som slaktplutonsbefäl, men avböjde och fick istället ett erbjudande om att tjänstgöra som sjuktransportman i Falun.

-I sjukvårdsutbildningen ingick praktik och den gjorde jag på ambulansstationen i Borlänge. Från första dagen så kände jag att ”wow, det här vill jag hålla på med”, säger Fredrik Forselius.

Redan under militärtjänstgöringen sökte han in till undersköterskeutbildning.

- Det här var på 80-talet då man var tvungen att vara undersköterska innan man gick till sjuksköterska. Den var ettårig och sedan gick jag direkt till sjuksköterskeutbildningen som då var tvåårig. 1991 var jag klar och började då direkt jobba på akuten i Falun och ambulansen i Borlänge.

Verksamhetschef

- Vi har gjort mycket inom ambulanssjukvården de senaste åren, och mer finns att göra. Kompetensen inom ambulanssjukvården har höjts de senaste 10-15 åren, det finns så mycket mer vi kan jobba med ute i bilarna idag, säger han.

Att det finns ett helhetstänk i patientflödet där ambulanssjukvård och andra vårdinstanser samarbetar är viktigt, betonar han, och tar kardiologkliniken som ett exempel.

-Kardiologkliniken var tidiga med att se till att vi fick ut EKG i bilarna. Det gör att vi kan sända EKG till en kardiolog så att denne kan ta ställning till om patienten fått en hjärtinfarkt, och beslutar man då att patienten ska behandlas för hjärtinfarkt så startar vi behandlingen direkt i ambulansen, säger han.

Och det ger resultat: Dalarna har i SKL:s rapport Öppna jämförelser (en rapport där landstingen i Sverige jämförs utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, red.anm.) visat bäst överlevnad efter hjärtinfarkt i Sverige de senaste sex åren.

-Någonting beror det ju på, att vi som glesbygdslän visar bättre resultat än storstäderna. När kardiologernas tar del av nya rön eller rapporter om ett nytt läkemedel ser man till att även vi i ambulanssjukvården får den kunskapen. Detta är bara ett av många goda samarbeten vi har, säger Fredrik.

Rörlig och stor klinik

Dalarna har 12 ambulansstationer, från Avesta till Särna, med cirka 250 medarbetare. Det är en rörlig klinik med ett stort upptagningsområde.

-De senaste 20 åren har det skett en förändring, man jobbar inte längre lika mycket på hemorten utan är rörlig i länet. När vi jobbar mot SOS Alarm är det alltid, vid brådskande prio 1-larm, den bil som är närmast som tar det. Så om en Ludvikaambulans åker genom Borlänge och de är närmast så får de ta körningen, och så kan det vara med mindre akuta prio 2-larm i viss mån.

De allra vanligaste larmen är andnings- eller hjärtproblem, ofta hos multisjuka äldre, berättar Fredrik.

-70-80 procent av våra uppdrag är av den typen. De riktigt akuta uppdragen, som exempelvis trafikolyckor och kritiskt sjuka personer, är färre. Därför gäller det att öva ofta så att vi alltid har uppdaterad spetskompetens när det gäller trauma- och akutsjukvård. Vi jobbar kontinuerligt med utbildning och övningar och har mycket kompetenta medarbetare inom ambulanssjukvården i Dalarna.