Åsa Aronsson Rappendal berättar om arbetet som vårdsamordnare på allmänpsykiatriska kliniken i Säter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

"Jag utvecklas i min roll och i min kunskap genom mötet med människan!"

Hur är det att jobba som vårdsamordnare?

- Jag jobbar som spindeln i nätet. Jag samordnar för patienterna som finns inneliggande men också för de patienter som finns i hemmet under öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta är ett spännande arbete där jag både får chansen att hjälpa och främja kontakter på kort och lång sikt. Jag får följa patientens utveckling under längre tid. Jag får också vara en del i utvecklingsarbete inom kliniken, gällande rutiner vilket är mycket givande. För att bibehålla mina sjuksköterskekunskaper har jag förmånen att kunna arbeta kliniskt ibland när de behövs.

- Jag ser till att rätt person med rätt mandat finns i patientens nätverk så att patientens mål och behov av vård och stöd kan tillgodoses på bästa sätt.

Åsa gillar utmaningar och berättar att hos ständigt utvecklas i sin roll eftersom inget ärende är det andra likt.

- Jag lär mig alltid något i varje nytt möte med patienten. Jag utvecklas i min roll och i min kunskap genom mötet med människan. Ju svårare ett ärende är ju mer lär jag mig. Jag gillar utmaningar!

Hur ser en 'vanlig dag ut på jobbet?

- Jag deltar alltid vid morgonrapporten med övrig personal på avdelningen för att bilda mig en uppfattning kring inneliggande patienter och vad som finns att göra under dagen. Då jag inte ingår i de vanliga avdelningsarbetet finns även tid för fördjupad inläsning kring patienternas journaler inför ronden vilket jag brukar göra. Jag deltar också vi morgonmötet som sker varje morgon mellan Säter och Falun där platssituationen ses över, ärenden som behöver lyftas och diskuteras och där inlagda patienter under föregående dygn rapporteras. Jag deltar vid ronden, rollen blir som en kontinuitetsbärare kring patienterna då jag finns på avdelningen dagligen och ser deras utveckling under längre tid.

- Jag ser till att planeringen kring patienterna samordnas. Jag går även in i specifika patientärenden om de är "krångliga" och tidskrävande. Jag finns tillgänglig för öppenvården att kontakta mig gällande patienterna som vårdas. De kontaktar mig om de finns ärenden som slutenvården behöver ta ställning kring. Stor del av arbetet jag gör är att samordna kring dessa patienter, vårdplanering, Förvaltningsrätt, kontakt med öppenvården mm. Jag arbetar tillsammans med alla vårdsamordnare inom kliniken fortlöpande med utveckling kring samordning och vårdplanering.

Varför borde man söka jobb inom psykiatrin?

- Att arbeta inom psykiatrin är väldens bästa jobb, klyschigt kanske men faktum är, att inom detta område, framför allt akutpsykiatrin kan så lite göra så mycket. Svårt sjuka patienter kan bli så förbättrade inom en kort tid och de är så stimulerande att få vara en del av detta arbete. Ingen dag är den andra lik, varje ärende är unikt och varje dag får jag lära mig något nytt. Jag som provat arbeta på olika instanser kan också säga att teamkänslan inom psykiatrin är ett ledande koncept. De krävs att alla jobbar som ett team. Oavsett om man är sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, skötare så har alla en viktig roll i vården kring patienten. Det gör att arbetet också blir ännu roligare!