Åsa Heikelberg, specialistsjuksköterska på allmänpsykiatriska kliniken i Säter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

"Jag känner att jag gör något meningsfullt och det ger så mycket att arbeta med människor."

Åsa utbildade sig till sjuksköterska och läste specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatri på Högskolan dalarna i Falun.

- Att komma ny till Landstinget Dalarna gick jättebra. Jag blev varmt välkomnad av kollegor med många år i yrket och med det stor erfarenhet och kompetens.

Hur ser en "vanlig dag" ut på jobbet?

- Vi arbetar i vårdlag tillsammans med en skötare då vi har ansvar för ungefär hälften av patienterna. Vi har också bra samarbete med läkare, psykolog och kurator. Det blir medicinutdelning men också patientsamtal och gruppsessioner där patienterna lär sig att ta små steg mot återhämtning.

- Jag trivs bäst med kontakten med patienterna och att hålla i gruppsessionerna. Gruppsessionerna ger mycket både till personal och patienter. Att jobba som sjuksköterska inom psykiatrin är intressant, omväxlande, meningsfullt och utvecklande.

På vilket sätt utvecklas du i din roll?

- Jag har en bra chef som uppmuntrar till utveckling och egna initiativ, så nu går jag KBT steg 1-utbildning och blir klar i december. Jag tycker också att det är intressant att fundera på hur man kan förbättra verksamheten även om det kan vara svårt att förändra just nu. Men man kan alltid fundera och göra lite just där man befinner sig!

Åsa tycker att hon har världens bästa jobb!

- Jag känner att jag gör något meningsfullt och det ger så mycket att arbeta med människor. Det är intressant att arbeta med psykiatri, det borde alla göra! Vi kan alla hamna i situationer som vi behöver hjälp att hantera. Jag får varje dag tänka på och reflektera över hur en del människor har det och hur jag ska kunna hjälpa dem på bästa sätt. Alltså ett meningsfull och utvecklande arbete!