Arbeta på Akutmottagningen Falun

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att arbeta som sjuksköterska, undersköterska eller medicinsk sekreterare på Akutkliniken Falu lasarett.

Organisation

Akutmottagningen i Falun är en egen klinik och kopplad till åtta specialistkliniker (Medicin, Kirurgi, Ortopedi, Infektion, Barn, Gynekologi och Kardiologi).

Kliniken består även av en telefonrådgivning som är till hjälp för operatörerna på SOS Alarm, vid prioritering av ambulanstransporter, understöd till patienter och anhöriga vid akuta olycksfall eller sjukdomar.

Bemanning

Sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar med ”Annorlunda arbetstider”, vilket innebär att du själv till stor utsträckning kan planera dina arbetstider. Sjuksköterskor och undersköterskor roterar mellan olika arbetsområden utifrån den inskolning individen fått. Vi har en individuell inskolningsplan för var och en, vilket leder till att alla får den breda kompetens som behövs för att arbeta på en akutmottagning.

Vår arbetstidsmodell ställer krav på att sjuksköterskor och undersköterskor ska rotera mellan dag och natt tjänstgöring. Våra arbetstider är kopplade till patientströmmarna, vilket gör att vi har mer personal på kvällar och fram till 02.00.

Arbetssätt

Prioriteringsmodellen vi använder heter RETTS, det är ett beslutsunderlag för prioritering av patienter. Alla patienter bedöms enligt denna modell och prioriteras sedan efter vitalparametrar och kontaktorsak för att ge fyra olika prioriteringsnivåer.  

Vi har även en sjuksköterska avdelad för att ta hand om en del patienter själv, bl.a. skriver röntgenremisser på fot och handleder. Detta för att underlätta flödet framför allt till jourtunga kliniker.

Våra medicinska sekreterare arbetar från 07.00 –24.00 (helg 08.00—24.00) och då med traditionellt medicinskt sekreterararbete, men är även stationerade i vår reception.

Tycker du att ovanstående verkar intressant och du vill börja arbeta hos oss eller har några funderingar kan du vända dig till någon av våra avdelningschefer. 

Kontakt

Vill du jobba hos oss som sjuksköterska eller undersköterska?

Eva Brolin

Vill du jobba hos oss som medicinsk sekreterare?

Birgitta Andersson