Behandling av personuppgifter i din ansökan - Landstinget Dalarna

Behandling av personuppgifter i din ansökan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Det gäller uppgifter som till exempel förnamn, efternamn, personnummer, mailadress och telefonnummer.

Vi använder gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas i två år från och med registreringsdatum. Genom att godkänna registreringen av dina personuppgifter lämnar du också ditt samtycke till att Landstinget Dalarna sparar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan du återkallade ditt samtycke.

Vem tar del av uppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med fackliga parter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Landstingsstyrelsen, Landstinget Dalarna.

Vill du veta vad det står om dig?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

Landstingsstyrelsen, Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Du når vårt dataskyddsombud via mail dataskyddsombud@ltdalarna.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.