ECT (Electroconvulsive therapy)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektrokonvulsiv behandling – ECT-behandling är en väl beprövad behandling som använts i 70 år.

Med hjälp av elektrisk stimulering framkallas en snabb övergående ökning av hjärnaktiviteten under 20-60 sekunder. Behandlingen utlöser en kramp som kan liknas vid ett litet epileptiskt anfall, detta är ofarligt. Under denna tid är man sövd. Narkosläkare kommer från Falu lasarett och ansvarar för detta.ECT-behandling används vid djupa depressioner med psykotiska symtom, hämning eller suicidrisk. ECT-behandling används också vid måttliga depressioner där man inte sett effekt av antidepressiv medicinering, samt vissa psykoser och svåra maniska tillstånd .

ECT-behandlingen är oftare effektivare än antidepressiva mediciner för att den verkar snabbt och effektivt.

ECT-behandling är relativt fri från biverkningar och uppfattas som en säker behandlingsmetod.

Förberedelser

Information om behandlingen är en viktig del av förberedelserna. Kroppsligt friska patienter klarar elbehandling utan minsta svårigheter. Patienter med kroppsliga sjukdomar genomgår en noggrannare undersökning. Information ges av remitterande psykiatriker och av ansvarig narkosläkare. För mer detaljerad information är du välkommen att kontakta personalen på ECT enheten.