Avdelning 93

Stäng

Kontakt

Pia Karlsson

Enhetschef

070-557 03 20 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 93 utgör en enhet med 12 vårdplatser och leds av en enhetschef.

Enheten arbetar främst med patienter med diagnoserna förstämningssyndrom, framförallt patienter med svår depression. Till avdelning 93 är ECT verksamheten knuten, en behandlingsform som används vid svåra tillstånd av depression. Patienterna har allvarliga psykiska problem. Vissa patienter med bedömd suicidrisk, kan även vårdas på avdelningen.

Adress:

Besöksadress: Jönshyttevägen 6
Postnummer/ort: 783 32 Säter

Postadress: Box 350
Postnummer/ort: 783 27 Säter

Telefon

0225-49 42 93