Avdelning 90

Stäng

Kontakt

Maria Lundkvist

Enhetschef

072-14 21 475 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 90 utgör en enhet med 10 vårdplatser och leds av en enhetschef.

Enheten har en hög bemanning dygnet runt, då avdelningens huvuduppgift är att behandla patienter som är inskrivna under vårdformen tvångsvård (LPT) eller patienter som har allvarliga psykiska symtom där det finns risk för att han/hon skadar sig själv eller andra. Patienterna på avdelningen har företrädesvis psykos / schizofrenidiagnos eller ett maniskt skov och är i behov av en mer intensiv omvårdnad och övervakning.

Adress:

Besöksadress: Jönshyttevägen 6
Postnummer/ort: 783 32 Säter

Postadress: Box 350
Postnummer/ort: 783 27 Säter

Telefon:

0225-49 42 90

Fax:

0225-49 44 13