Verksamhetsbeskrivning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Akutmottagningen är organisatoriskt samordnad med avdelning 90 inom Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter.

Arbetsgruppen består av sjuksköterskor som samarbetar med primärjourläkaren och en bakjourläkare.

Personal på akutmottagningen har många års erfarenhet av psykiatrisk vård och behandlingsarbete. Stor vikt läggs vid ett trevligt och proffessionellt bemötande av såväl patienter, deras anhöriga, övriga samarbetspartner och vårdgrannar.

Arbetsuppgift

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att bedöma det psykiatriska akuttillstånd samt bedöma vårdbehov och eventuella behov av inläggningar på vårdavdelning. Bedömningarna sker dels genom akutbesök vid mottagningen men även till stor del genom telefonkontakt. Bedömningssamtalen på mottagningen utförs  av läkare tillsammans med en sjuksköterska.