LARO-mottagning

Stäng

Kontakt

Jonas Hopfgarten

Enhetschef

023-49 29 05 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

LARO-mottagningens huvuduppdrag är att bedriva läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opioidberoende, en verksamhet som är reglerad med ett särskilt vårdprogram som följer Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:1. LARO-mottagningen samarbetar även med polisen, socialtjänsten och trafikverket med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) i samband med rattfylleri.

Öppettider:

Måndag - torsdag, kl 07.30-15.00
Fredag, kl 07.30-14.00
Endast för patienter med planerade besökstider.

Telefontid:

Måndag - torsdag, kl 13.00-14.00
Tel: 023-49 10 40

Besöksadress:

Söderbaumsväg 5 N, 791 82 Falun