Avdelning 60

Stäng

Kontakt

Anne-Charlotte Arvidsson

Avdelningschef Avd 60

023-49 28 46 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 60 utgör en enhet med 14 vårdplatser och leds av en enhetschef. Avdelningen arbetar främst med patienter som har diagnoserna förstämningssyndrom, personlighetsstörningar, ätstörningsproblematik och i viss utsträckning med patienter med psykotiska syndrom i en återhämtningsfas.

Adress:
Besöks- och postadress: Söderbaumsväg 5, Falu lasarett
Postnummer/ort: 791 82 Falun

Telefon:
023-49 20 60

Fax:
023-49 20 67