Administration

Stäng

Kontakt

Carina Jonsson

Enhetschef

0225-49 43 29 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den administrativa enheten utgör en stödfunktion för hela kliniken i Säter och Falun. Enheten ansvarar för klinikens kanslifunktion med bl.a. diariefunktioner, handläggning av kvalitetsmanual, verksamhetsstatistik och journalföring i patientjournalen. Läkarplanering med jourschemaläggning och beredning av ärenden till samverkans- och ledningsgrupp tillhör andra viktiga arbetsuppgifter.

På Administrativa teamet arbetar:

  • Enhetschef
  • Bemanningsassistent
  • Assistent
  • Medicinsk sekreterare