Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

Stäng

Kontakt

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Mats Carlsson

Verksamhetschef

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Falun finns två avdelningar, en allmänpsykiatrisk vårdsavdelning, avd 60 och en avdelning för missbruks- och beroendevård, avd 65 och en beroendemottagning.

I vänstermenyn hittar du de olika avdelningarna i Falun. Här finner du också information om telefonnummer och besöksadresser mm.