Psykiatrimottagning Rättvik/Leksand

Stäng

Kontakt

Victoria Björnestad

Enhetschef

070-600 84 06

Jeanette Hjortsberg

Verksamhetschef

076-809 81 81

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Teamet vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Du kan själv ta kontakt med mottagningen vid behov.

Lindriga psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Adress

Psykiatriskt mottagningsteam
Centralgatan 1 Rättvik
Box 13
795 21 Rättvik

Samma hus som vårdcentralen

Öppettider

Måndag - fredag, 08:00-17:00, lunchstängt 12:00-13:00

Telefon och telefontider:

Medicinsk rådgivning, nyanmälningar, recept, sjuksköterska, av och ombokningar

Telefon: 0248-49 47 90
Vardagar kl 07:00-15:00

Du måste avboka tiden minst 24 timmar innan besökstiden, annars blir du debiterad för uteblivet enligt landstingets beslut.

Du har också möjlighet att kontakta oss genom att logga in i Mina vårdkontakter

Fax

0248-105 33

När mottagningen är stängd kontakta mottagningssköterska vid psykiatrisk akutmottagning i Säter.
Telefon: 0225-49 44 00

I nödsituation kontakta 112.