Psykiatrimottagning Mora/Orsa/Älvdalen

Stäng

Kontakt

Marielle Lindgren

Enhetschef

072-143 65 70

Helena Westman

Enhetschef

0250-49 36 26

Nathalie Rothkrantz

Enhetschef

072-233 36 87

Maria Tjäder

Bitr. verksamhetschef

070-341 19 54

Jeanette Hjortsberg

Verksamhetschef

076-809 81 81

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Teamet vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Du kan själv ta kontakt med mottagningen vid behov

Adress:

Vuxenpsykiatri Norra Västra
Mora lasarett, Hus 25
792 85 Mora

Öppettider:

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00

Telefon och telefontider:

Medicinsk rådgivning, nyanmälningar, recept, sjuksköterska, av- och ombokningar

Tel: 0250 – 49 38 80
vardagar 07:00-15:00

Du måste avboka tiden minst 24 timmar innan besökstiden annars blir du debiterad för uteblivet besök enligt landstingets beslut.

Du har också möjlighet att kontakta oss genom att logga in i Mina vårdkontakter.

Fax:

0250-157 59

När mottagningen är stängd kontakta mottagningssköterska vid psykiatriska akutmottagningen i Säter
Telefon 0225-49 44 00

I nödsituation kontakta 112