Psykiatrimottagning Mora

Stäng

Kontakt

Michaela Fornstedt

Enhetschef

Psykiatriskt mottagningsteam 070-552 31 32

Marita Robelin

Enhetschef

Akutteam 072-233 36 87

Monica Frisén

Enhetschef

Utrednings- och behandlingsteam 070-277 21 91

Maria Tjäder

Bitr. verksamhetschef, enhetschef

Psykoterapeutiskt team 070-341 19 54

Maria Rosén

Enhetschef

Administrativ enhet 070-259 56 22

Jeanette Hjortsberg

Verksamhetschef

076-809 81 81

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Teamet vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Du kan själv ta kontakt med mottagningen vid behov

Adress:

Vuxenpsykiatri Norra Västra
Mora lasarett, Hus 25
792 85 Mora

Öppettider:

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00

Telefon och telefontider:

Medicinsk rådgivning, nyanmälningar, recept, sjuksköterska, av- och ombokningar

Tel: 0250 – 49 38 80
vardagar 08:00-17:00

Du måste avboka tiden minst 24 timmar innan besökstiden annars blir du debiterad för uteblivet besök enligt landstingets beslut.

Du har också möjlighet att kontakta oss genom att logga in i Mina vårdkontakter.

Fax:

0250-157 59

När mottagningen är stängd kontakta mottagningssköterska vid psykiatriska akutmottagningen i Säter
Telefon 0225-49 44 00

I nödsituation kontakta 112