Psykiatrimottagning Gagnef

Stäng

Kontakt

Anita Blomberg

Enhetschef

0241-49 85 04 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri i Gagnefs kommun.

Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, svåra ångesttillstånd,  posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Till öppenvårdpsykiatrin kan Du söka själv, göra egenanmälan via www.1177.se eller remitteras från övriga hälso- och sjukvården.

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöksadress:

Psykiatrimottagning Gagnef
Älvuddsvägen 42 (Gagnefs vårdcentral)
Djurås

Postadress:

Psykiatrimottagning Gagnef
Box 4
780 41 Gagnef

Öppettider:

Reception:

08:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon och telefontid:

Telefonrådgivning, nyanmälan, recept och återbud:

Tfn 0241-49 85 09
Telefontider måndag 08:15-09:00, tisdag 13:15-14:00, onsdag-fredag 08:15-09:00

Du har möjlighet att utföra ett antal ärenden via www.1177. Till exempel begära intyg, förnya recept, lämna återbud till bokad tid eller göra en egenanmälan.

Fax:

0241-512 36

Vid behov av akuta insatser under kvällar och helger hänvisas till psykiatrins akutmottagning i Säter, telefon 0225-49 44 00.

I nödsituation ring 112.