Verksamhetsbeskrivning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi strävar efter att ha ett så brett och varierat behandlingsutbud som möjligt för att möta varje patients specifika behov. Målsättningen är att bota eller lindra psykiska besvär för att uppnå ökad livskvalitet.

Specialistpsykiatri

 • Psykiatriska mottagningen i Falun vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd, t ex ADHD. Mottagningen erbjuder utredning, diagnostik och psykiatrisk behandling.

Könsdysfori

 • Till Faluns psykiatriska öppenvårdsmottagning kan även personer med könsdysfori, dvs som lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och därför kan ha en önskan om könskorrigerande behandling, vända sig. Samordning av alla ärenden i Dalarna görs nu till mottagningen i Falun.Här görs en grundläggande psykiatrisk bedömning och sedan skrivs remiss till någon av utredningsenheterna i Sverige. Från Dalarna går remissen oftast till Affektiva Specialmottagningen i Uppsala. Under en könskorrigeringsprocess kan man från Falumottagningen få hjälp med olika kontakter som kan behövas, såsom med husterapeut, logoped m fl.

Hur får man kontakt?

 • Till oss kommer man huvudsakligen via remiss eller genom att kontakta mottagningens telefonrådgivning, vilken bemannas av medarbetare med psykiatrisk och terapeutisk kompetens. Vanligen inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal där vi tillsammans med patienten kartlägger problematiken och gör upp en vårdplan.

Behandling

 • Behandlingen kan vara farmakologisk och/eller bestå av olika socialpsykiatriska insatser, stödjande samtalskontakter, familj- och anhörigarbete, nätverksarbete, psykopedagogiska behandlingsinsatser samt psykoterapier av olika slag och längd.

 • Vi erbjuder bland annat rörelseterapi/psykiatrisk sjukgymnastik, musikterapi, arbetsterapeutiska insatser, kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT) och psykodynamiskt orienterade terapier. Många behandlingar erbjuds såväl i grupp som individuellt.

Vi som arbetar här

 • På mottagningen arbetar cirka 70 personer med olika kompetens. Vi arbetar i tvärvetenskapliga team som består av olika yrkeskategorier som alla bidrar med sin specifika yrkeskunskap. Hos oss arbetar läkare, medicinskasekreterare, arbetsterapeuter,  musikterapeut, rörelseterapeut, sjukgymnaster, psykoterapeuter, psykologer, socionomer, sjuksköterskor samt skötare.

 • Vi strävar efter att den personal som möter patienter har minst grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande utöver sin grundprofession.

 • Mottagningen erbjuder kontinuerligt utbildningsplatser för ST- och AT-läkare.

 • Alla som arbetar på psykiatriska mottagningen har tystnadsplikt.

Vårdgaranti

 • Vår målsättning är att kunna ta emot alla nya patienter för en första bedömning inom fyra veckor. Vårdgarantin, som innebär att man har rätt till en bedömning inom tre månader, gäller.

Akutmottagning i Säter

 • Vid behov av akuta insatser under kvällar och helger hänvisas till psykiatrins akutmottagning i Säter på telefon 0225-49 44 00.