Kris- och traumamottagningen

Stäng

Kontakt

Anna Kristina Östnäs

Verksamhetsansvarig och psykolog

0243-49 70 68 annakristina.ostnas@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Till kris- och traumamottagningen i Borlänge kan du som asylsökande eller flykting från 15 år och uppåt vända dig för samtalsstöd.

Mottagningen vänder sig till personer som är flyktingar eller asylsökande och som kan vara traumatiserade av krig, tortyr eller annat systematiskt samhälleligt våld. Mottagningen är öppen för patienter från 15 års ålder som lider av allvarlig eller svår traumatisering. Mottagningen erbjuder bedömning, viss utredning och psykoterapeutisk behandling individuellt, för par och i grupp. Vi erbjuder även psykoedukativa insatser.

Mottagningen, som är länsövergripande, är en fristående enhet i samma lokaler som psykiatriska mottagningen i Borlänge. Ev remiss ställs direkt till Kris- och Traumamottagningen.

Besöks- och postadress
Gyllehemsvägen 10, 784 60 Borlänge.

Öppettider
Måndag-fredag 8-16

Telefon och telefontid
Tids- och avbokning
Tel: 0243-49 76 31
Måndag-fredag kl 10.00-11.00