Psykiatrimottagning Borlänge

Stäng

Kontakt

Marita Björkman

Enhetschef 0243-49 70 60 Skicka epost

Susanna Berglund

Verksamhetschef

0243-49 70 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri i Borlänge- och Säters kommun.

Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdom, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Till öppenvårdspsykiatrin kan Du komma på remiss, söka själv eller göra egenanmälan via www.1177.se,

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöksadress:

Psykiatrimottagningen Borlänge
Gyllehemsvägen 10
784 60 Borlänge

Öppettider:

Reception:

08.00-12.00, 13.00-16.00
Mottagningen är bemannad fram till 17.00
16.00-17.00 enbart akuta ärenden.

Telefon och telefontider:

Telefonrådgivning, nyanmälan, recept och återbud:

Tel: 0243-49 70 60, måndag-fredag 08.00-12.00 och 13.00-15.00

Du har möjlighet att utföra ett antal ärenden via www.1177. Till exempel begära intyg, förnya recept, lämna återbud till bokad tid eller göra en egenanmälan.

Fax:

0243-49 70 65 

Vid behov av akuta insatser under kvällar och helger hänvisas till psykiatrins akutmottagning i Säter, telefon 0225-49 44 00.

I nödsituation ring 112.