Psykiatrimottagning Avesta

Stäng

Kontakt

Stefan Tungström

Verksamhetschef

070-626 10 33 Skicka epost

Kerstin Vesterholm

Enhetschef

070-376 74 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska tillstånd.

Kontakt med mottagningen sker via telefon 0226-49 63 31, www.1177.se eller remiss.

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöks- och postadress:

Psykiatrisk mottagning Avesta
Avesta lasarett
774 82 Avesta

Mottagningens öppettider

Vardagar 08.00-11.45 samt 12.45-16.00

Telefon och telefontider

Reception
Telefon: 0226-49 63 31, val 5
Vardagar: 10.00-11.45 samt 13.00-14.30

Medicinsk rådgivning, tidsbokning, nyanmälningar, recept, frågor om väntelista samt av- och ombokningar
Telefon: 0226-49 63 31
Vardagar: 07.00-17.00 TeleQ

1177 Vårdguiden E-tjänster 
Det går bra att kontakta mottagningen via www.1177.se

Fax

0226-49 61 16

Vid behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem, kontakta den psykiatriska akutmottagningen i Säter.
Telefon: 0225-49 44 00

I nödsituation ring 112