Psykiatrins utvecklingsenhet

Stäng

Kontakt

Psykiatrins Utvecklingsenhet

Box 350 783 27 Säter

Per Söderberg

Chef för Psykiatrins Utvecklingsenhet

0225-49 45 45 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna finns en utvecklingsenhet, som ansvarar för ett länsövergripande arbetar kring kvalitetsfrågor, uppföljning / utvärdering och organisation av utbildningar. Psykiatrins utvecklingsenhets uppgift är att samordna olika utvecklingsprojekt och anordna utbildningar som stämmer mot verksamhetens behov.

Vårt uppdrag

Idag arbetar Psykiatrins utvecklingsenhet med flera olika utvecklingsprojekt och några av de större projekten kan beskrivas under följande rubriker:

  • YH utbildning för skötare
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1
  • Vårdprogram för olika patientgrupper
  • Utbildning av Vård- och stödsamordnare
  • Utbildningsmaterial, GAF -filmer
  • Kvalitetsbokslut, utvärdering, uppföljning
  • Arbetsklimat / arbetsmiljöundersökningar
  • Utveckling av psykiatrins kvalitetsmanual
  • PTP-samordning
  • AT & ST-projekt