Missbruks- och beroendevård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Missbruks- och beroendevård är ett arbetsfält som inrymmer flera olika kunskapsområden och ansvaret för vård och behandling ligger både inom socialtjänsten i kommunerna och inom hälso- och sjukvården i landstinget.

Det finns ofta en samsjuklighet mellan missbruks- och beroendeproblem och psykiatriska problem, vilket innebär att vård- och behandling ofta sker i samarbete mellan kommun och landstinget.

Inom vuxenpsykiatrin finns följande verksamheter som arbetar med missbruks- och beroendeproblem: