Vi erbjuder

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi lyssnar till den enskildes behov och erbjuder individuell behandlingsplan.

Vi erbjuder utredning och behandling i öppenvård och dagvård.

  • Enskilda samtal / individuell psykoterapi
  • Gruppverksamhet
  • Par- och familjesamtal samt samtal med barn
  • Anhörigsamtal / anhöriggrupper
  • Musik, bild och rörelse – enskilt och i grupp

Vi eftersträvar samarbete med dem som är viktiga för individen och behandlingen.