Personal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På ätstörningsenheten finns personal med medicinsk och terapeutisk kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med människor i krissituationer i allmänhet och ätstörningar i synnerhet.

Kontaktuppgifter

Vi kan inte svara på personliga frågor via vanlig e-post. Tänk på att innehållet i e-postmeddelanden är dåligt skyddade mot tillgång av obehöriga.

Receptionen

023-491370
dala-abc@ltdalarna.se

Enhetschef

Simone Reiche Nordström
023-491372
simone.nordstrom@ltdalarna.se