Personal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På ätstörningsenheten finns personal med medicinsk och terapeutisk kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med människor i krissituationer i allmänhet och ätstörningar i synnerhet.

Här finns sekreterare, kurator, psykolog, sjuksköterskor, terapeuter samt läkare.

Kontaktuppgifter

Vi kan inte svara på personliga frågor via vanlig e-post. Tänk på att innehållet i e-postmeddelanden är dåligt skyddade mot tillgång av obehöriga.

Receptionen

Maria Zetterberg / Lillemor Andersson
023-491370
dala-abc@ltdalarna.se

Enhetschef

Lena Westin
023-491372
lena.westin@ltdalarna.se

Läkarsekreterare

Maria Zetterberg
023-491369
maria.zetterberg@ltdalarna.se

Lillemor Andersson
023-491369
lillemor.andersson@ltdalarna.se

Läkare

Daniel Svedin
023-491371
daniel.svedin@ltdalarna.se

Psykolog

Anna Kinnander
023-491374
anna.kinnander@ltdalarna.se

Socionom / bildterapeut

Thomas Roslund
023-491368
thomas.roslund@ltdalarna.se

Socionom & KBT-terapeut steg 1

Ann-Sofie Rendalen
023-491373
ann-sofie.rendalen@ltdalarna.se

Åsa Persson
023-491381
asa.persson@ltdalarna.se

Socionom

Peter Söderberg
023-491377
peter.soderberg@ltdalarna.se  

Socionom & psykodynamisk terapeut steg 1

Christina Hellqvist
023-491370
christina.herllqvist@ltdalarna.se

Psykiatrisjuksköterska

Ann Gleeson
023-491388
ann.gleeson@ltdalarna.se

Veronica Bel Mekki
023-491376
veronica.lindh@ltdalarna.se

Psykiatrisjuksköterska & KBT-terapeut steg 1

Mikael Joos
023-491379
mikael.joos@ltdalarna.se

Dagvården

Eva Candell-Carls
023-491378
eva.carls@ltdalarna.se