Palliativa teamet Västerdalarna

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Västerdalarna

Moravägen 14 78227 Malung 0280-49 82 41

Katarina Klockar-Wählby

Avdelningschef

0248-49 47 65

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialiserad palliativ vård finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom i livets slutskede, och deras närstående. De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom, men vi har också patienter med bland annat KOL, avancerad hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar anslutna till teamen.

Verksamheten bedrivs i ett team av sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Sjuksköterska finns alltid tillgänglig för anslutna patienter. Teamens sjuksköterskor arbetar dagtid, kvällar nätter och helger är det kommunens sjuksköterskor som finns tillgängliga för de anslutna patienterna.

Vår strävan är att skapa trygghet så att de patienter som så önskar ska få vårdas i sin bostad så länge de själva vill. Vården läggs upp utifrån patientens och de närståendes behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och dessutom har vi ett nära samarbete med kommunernas hemtjänst.

För att bli bedömd för anslutning hos oss behövs en remiss från ansvarig läkare. Innan en eventuell anslutning görs ett besök i hemmet av läkare och sjuksköterska från teamet.