Specialiserad palliativ vårdavdelning Falu lasarett

Stäng

Kontakt

Palliativ vårdavdelning Falu lasarett

023-49 27 92

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi bedriver specialiserad palliativ slutenvård och är belägna på Falu lasarett. Vi har 8 st vårdplatser. Vården inriktar sig till patienter som har svåra symtom av sin sjukdom och patienter som befinner sig i livets slutskede. Ofta handlar vården om att lindra olika symtom som smärta, oro, illamående, aptitlöshet m.m.

Avdelningen har endast enkelrum, vilket gör att familj och närstående är välkomna att vistas hos oss närhelst de vill och kan även övernatta.

Vi arbetar i team och har en heltidsanställd läkare dagtid och jourtid har klinikens läkare beredskap i hemmet för vår avdelning. Jourtid stöds vår verksamhet av sjukhusets andra jourlinjer.

Bemanningen är undersköterskor, sjuksköterskor, avdelningschef och bitr. avdelningschef. Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist, diakon och sjukhuspräst vid behov.

För att bli inlagd på avdelningen behövs remiss från ansvarig läkare

Vi tar emot patienter från hela Dalarnas län

Vår ambition är att se till att sjukdomstiden blir så bra som möjligt, fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och existentiellt för patienten och dess närstående.