Specialiserad palliativ vård Mora/Orsa

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Mora/Orsa

Mora lasarett 792 85 Mora 0250-49 37 09

Hans Wångersjö

Avdelningschef

0250-49 37 38

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialiserad palliativ vård (tidigare MOH) finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom i livets slutskede, och deras anhöriga. De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom, men vi har också patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), avancerad hjärtsvikt, neurologiska sjukdomar m.m.

Verksamheten bedrivs med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Sjuksköterska finns alltid tillgänglig för anslutna patienter. Det ger möjlighet till avancerade medicinska insatser dygnet runt.

Vår strävan är att skapa trygghet så att de patienter som så önskar ska få vårdas i sin bostad så länge de själva vill. Vården läggs upp utifrån patientens och de närståendes behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och dessutom har vi ett nära samarbete med kommunernas hemtjänst.

För att bli bedömd för inskrivning hos oss behövs en remiss från ansvarig läkare. Innan en eventuell inskrivning görs ett besök i hemmet av läkare och sjuksköterska från teamet.

Vårt upptagningsområde omfattar Mora och Orsa kommun. Det bor ca 27 000 personer i området.