Specialiserad palliativ vård Ludvika/Smedjebacken

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Ludvika/Smedjebacken

Ludvika lasarett 771 81 Ludvika palliativateamet.ludvika@ltdalarna.se

Karl Henrik Eriksson

Avdelningschef

023-49 50 40 Skicka epost

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi erbjuder kvalificerad sjukvård i hemmet, dygnet runt som alternativ till sjukhusvård. Vården planeras i samråd med patient och närstående.

Vi erbjuder kvalificerad sjukvård i hemmet, dygnet runt som alternativ till sjukhusvård.
Vården planeras i samråd med patient och närstående.

För att du ska bli inskriven hos oss behövs en remiss från din läkare.

Vi är ett team som består av läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Dessutom finns präst, diakon, kurator och dietist att tillgå. Vi finns i anslutning till Ludvika Lasarett och samarbetar med primärvården och kommunerna. Vi samarbetar med specialister inom läns- och regionsjukvård.

Vi deltar i direkt vårdarbete. Vi erbjuder hembesök dygnet runt utifrån patientens behov. Vi hjälper och stöttar vid behov av inläggning på sjukhus.

Upptagningsområde

Vårt upptagningsområde omfattar Ludvika och Smedjebackens kommuner.