Specialiserad palliativ vård Falun

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Falun

Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 16 64

Anette Masgård

Avdelningschef

023-49 16 61

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialiserad palliativ vård finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom, ofta i livets slutskede, och deras närstående.

De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom, men vi tar också emot patienter med andra diagnoser.

Verksamheten bedrivs dygnet runt av sjuksköterskor. Läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast finns i aktiv tjänst på vardagar. Detta möjliggör avancerade medicinska insatser när behov föreligger. I teamet ingår även kurator och diakon.

Vår strävan är att skapa trygghet, så att de patienter som så önskar, ska få vårdas i sitt hem så länge de själva vill.

Vården läggs upp utifrån patientens och de närståendes behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och har även ett nära samarbete med kommunens hemtjänst, i de fall där de är involverade i omvårdnaden av den sjuke.

Inför en eventuell inskrivning i teamet behövs en remiss från patientansvarig läkare. Därefter görs ett bedömningsbesök av läkare och sjuksköterska från teamet, antingen i hemmet eller på sjukhusavdelning. Om patienten visar sig vara aktuell för anslutning till teamet, så bestäms dag och tid för detta så snart vi har möjlighet och utrymme att skriva in flera patienter.

Upptagningsområde

Vårt upptagningsområde är hela Falu Kommun. Det bor ca 56 000 personer i området.