Specialiserad palliativ vård Avesta/Hedemora

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Avesta/Hedemora

Expedition 0226-49 61 12, 070-2991208

Inger Bergström

Avdelningschef

0226-49 60 96 Skicka epost

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialiserad Palliativ vård Avesta/Hedemora finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom, oftast i livets slutskede, och deras anhöriga.

De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom men vi har också patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar m.m.

Verksamheten bedrivs dygnet runt med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast som finns i aktiv tjänst dagtid. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. Det ger möjlighet till avancerade medicinska insatser dygnet runt.

Vår strävan är att skapa trygghet så att de patienter som så önskar ska få vårdas i sin bostad så länge de själva önskar. Vården läggs upp utifrån patientens och de anhörigas behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och dessutom har vi ett nära samarbete med sjukhuskyrkan och kommunernas hemtjänst.

Expedition

Tfn: 0226-49 61 12, eller 070-299 12 08
Fax: 0226-49 63 91