Ludvika

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Ann-Sofi Forssparre

Avdelningschef

0240-49 50 48

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster som tillhandahåller fysioterapi/sjukgymnastik inom medicin, geriatrik och specialiserad palliativ vård.

Poliklinisk specialistvård bedrivs i teamform inom ramen för lung/allergi, geriatrik och hjärtrehabilitering.

Vårt mål är att du som patient med hjälp av våra insatser och i samarbete med oss, ska uppnå bästa möjliga funktion i ditt dagliga liv. Vi vill gärna bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för en ökad livskvalitet.