Falun

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Anna Sjödin

Biträdande verksamhetschef

023-49 29 35 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Falu lasarett arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabiliteringsassistenter som tillhandahåller fysioterapi inom ortopedi, kirurgi, kvinnosjukvård, intensivvård, reumatologi, medicin, öron-näsa-halssjukvård, infektionssjukvård, kardiologi, geriatrik, rehabilitering och specialiserad palliativ vård.

Poliklinisk specialiserad vård bedrivs i teamsamverkan inom ramen för ortopedisk-, reumatologisk-, yrselrelaterad-, medicinsk-, hjärtrelaterad-, andningsrelaterad-, neurologisk-, lymfödemrelaterad-, geriatrisk- och hjärnskaderelaterad- rehabilitering.