Fysioterapi/Sjukgymnastik

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient får hjälp med rehabilitering.

Fysioterapiverksamhet Falun Ludvika Mora är en länsövergripande verksamhet som tillhandahåller specialiserad och subspecialiserad fysioterapi/sjukgymnastik inom flertalet medicinska specialitetsområden på Falu, Ludvika och Mora lasarett.

Vi arbetar både inom öppen- och sluten- specialistsjukvård vid de flesta av lasarettens specialistkliniker. Undantag är barnkliniken, habiliteringen och psykiatrin som har klinikanslutna sjukgymnaster. Våra insatser grundas på klinisk erfarenhet med följsamhet till evidensbaserad fysioterapi/sjukgymnastik. Insatserna är anpassade till specialistklinikernas mål och intentioner samt primärvårdens möjlighet till övertagande av ansvaret för patienternas behandling efter hemgång.

Vi arbetar i nära samverkan med övrig personal vid specialistklinikerna. Därigenom bidrar vi till att ge mervärde i form av samordnad och obruten rehabiliteringsprocess, nära sammanlänkad med övriga sjukvårdinsatser.

Verksamheten leds av en verksamhetschef, Malin von Hofsten, och är indelad i fem arbetsgrupper med en avdelningschef i varje grupp.

Fysioterapiverksamheten Falun Ludvika Mora

Falu Lasarett 023-49 08 95
Mora Lasarett 0250-49 34 90
Ludvika Lasarett 0240-49 53 25

E-post: sjukgymnastikenheten.falun@ltdalarna.se

Patientärenden kan ej tas emot på denna e-postadress. För patientärenden – använd Mina vårdkontakter alternativt telefonnummer enligt ovan.