Fysioterapi/Sjukgymnastik

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Ulrika Bergdahl

Avdelningschef Fysioterapin Falun

072-572 98 68 Skicka epost

Maria Rosell

Avdelningschef Fysioterapin Ludvika

073-077 94 20 Skicka epost

Per-Olof Holmqvist

Avdelningschef Fysioterapin Mora

072-147 58 31 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient får hjälp med rehabilitering.

Fysioterapiverksamheten Falun Ludvika Mora är en länsövergripande verksamhet som tillhandahåller specialiserad och subspecialiserad fysioterapi inom flertalet medicinska specialitetsområden på Falu, Ludvika och Mora lasarett.

Vi arbetar både inom öppen- och sluten- specialistsjukvård vid de flesta av lasarettens specialistkliniker. Undantag är barnkliniken, habiliteringen och psykiatrin som har klinikanslutna sjukgymnaster. Våra insatser grundas på klinisk erfarenhet med följsamhet till evidensbaserad fysioterapi. Insatserna är anpassade till specialistklinikernas mål och intentioner samt primärvårdens möjlighet till övertagande av ansvaret för patienternas behandling efter hemgång.

Vi arbetar i nära samverkan med övrig personal vid specialistklinikerna. Därigenom bidrar vi till att ge mervärde i form av samordnad och obruten rehabiliteringsprocess, nära sammanlänkad med övriga sjukvårdinsatser.

Verksamheten ingår i Fysioterapi och Dietistverksamheten som leds av en verksamhetschef, Malin von Hofsten.

Fysioterapiverksamheten Falun Ludvika Mora

Falu Lasarett 023-49 08 95, telefontid 8.00 -10.00 samt 12.30-13.30 måndag-fredag, övriga tider telefonsvarare
Mora Lasarett 0250-49 34 90, telefontid 8.00-09.30 samt 14.30-15.30 måndag-fredag, övriga tider telefonsvarare
Ludvika Lasarett 0240-49 50 48

För patientärenden – använd Mina vårdkontakter alternativt telefonnummer enligt ovan.