Sömn

Stäng

Kontakt

Smärtrehabilitering, Säter

Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter 0225 - 49 44 50 smartrehabilitering@ltdalarna.se

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Lena Söderqvist

Enhetschef

0225-49 44 50 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sömnstörningar drabbar många personer med långdragen smärta. Dysfunktionella sömnmönster utvecklas ofta och dessa kan inte alltid åtgärdas medicinskt. Ökad dagtrötthet är ett hinder för rehabilitering och för att kunna fungera i det dagliga livet. En del patienter erbjuds KBT-behandling mot insomni.
Syftet med behandlingen är att förbättra den dagliga förmågan genom att uppnå en bättre sömnkvalitet. Den metod som används i programmet har en kognitiv beteendeteoretisk grund.