Acceptans - ACT

Stäng

Kontakt

Smärtrehabilitering, Säter

Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter 0225 - 49 44 50 smartrehabilitering@ltdalarna.se

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Lena Söderqvist

Enhetschef

0225-49 44 50 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att inte acceptera sin långdragna smärta innebär att man försöker undkomma den och därmed blir man styrd av den. Att acceptera långdragen smärta innebär engagemang i ett meningsfullt liv med eller utan smärta.

Att lära sig vara medvetet närvarande är en metod för att uppnå acceptans. Man lär sig att medvetet rikta uppmärksamheten mot nuet och inta en icke dömande attityd till tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Medveten närvaro leder till ökad förmåga att medvetet välja handling oberoende av inre reaktioner. Forskning pekar på att förmåga till medveten närvaro leder till lindring av psykiska, psykosomatiska och fysiska besvär.