Vår smärtrehabilitering

Stäng

Kontakt

Smärtrehabilitering, Säter

Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter 0225 - 49 44 50 smartrehabilitering@ltdalarna.se

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Lena Söderqvist

Enhetschef

0225-49 44 50 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår smärtrehabilitering består av:

Utredning

Efter ett inledande besök på kliniken kan rehabiliteringen se ut på olika sätt. Vissa patienter avslutas redan här och fortsätter med sin rehabilitering på hemorten. Andra kan behöva individuell behandling på kliniken. Det stora flertalet erbjuds någon form av rehabiliteringsprogram i grupp. I de flesta behandlingsprogram är arbetslivsinriktningen en viktig del i rehabiliteringen. Programmen är alltid individuellt utformade och designade för att förbättra ett speciellt problem i den oftast mångfacetterade smärtbilden.

Smärtföreläsning

För att få en mera ingående förklaring till den långdragna smärtan kommer patienten tillbaka hit för smärtföreläsning. Det är läkare och beteendevetare som beskriver den långdragna smärtan och dess konsekvenser. Där finns också möjlighet att få svar på egna frågor angående smärtproblematiken.
Föreläsningen tar cirka en och en halv timme och deltagarantalet är maximerat till femton personer. Patienten uppmuntras att ta med närstående till föreläsningen.

Rehabilitering

Efter de inledande besöken på kliniken kan rehabiliteringen se ut på skilda sätt. Vissa patienter avslutas och fortsätter med sin rehabilitering på hemorten. Andra kan behöva poliklinisk behandling av någon speciell terapeut på kliniken. Flera erbjuds deltagande i ett tio veckor långt rehabiliteringsprogram i gruppform. En individuell utformning gäller.

Inklusionskriterier till vårt multimodala rehab-program

 • Patienten ska vara medicinskt färdigutredd, inklusive åtgärd mot eventuell sömnstörning
 • Smärtmedicinering ska vara reglerad och klar
 • Psykologbedömning ska vara gjord
 • Ingen hel varaktig sjukersättning
 • Nedsatt arbetsförmåga/många korta sjukskrivningar/hotande sjukskrivning
 • Arbetsåtergång är trolig/rimlig
 • Praktiska möjligheter att närvara, avstånd, transport, ekonomi, familj och arbete
 • Ingen tyngre psykiatrisk belastning
 • Ingen pågående förbrukning av droger inklusive läkemedel och alkohol
 • Ha viljan och förmåga att vara/rehabiliteras i grupp
 • Egen vilja till förändring
 • Underlag till rehab-planering ifylld av patient och kommunicerad med patient

Arbetslivsinriktningen går som en röd tråd genom rehabiliteringsprogrammet. Fokus ligger också på fysisk förmåga och KBT-baserad acceptansinlärning.