För läkare som remitterar

Stäng

Kontakt

Smärtrehabilitering, Säter

Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter 0225 - 49 44 50 smartrehabilitering@ltdalarna.se

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Lena Söderqvist

Enhetschef

0225-49 44 50 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information till läkare som remitterar till Smärtrehabilitering Säter

 • Vi betonar för alla våra patienter vikten av att ha en distriktsläkare. Detta för att behandlingen och omhändertagandet ska fungera på lång sikt.
 • Vanligen behövs 1-4 besök för bedömning av smärttillståndet. Längre behandlingstid kan vara aktuell, t ex om patienten bedöms ha behov av att insatt behandling följs upp eller vid deltagande i multimodal smärtbehandling.
 • Smärtrehabiliteringens läkare skriver recept på insatt smärtmedicinering första tiden efter avslutad kontakt, vanligtvis cirka 3-6 månader enligt landstingets riktlinjer. Vid patientens avslut från kliniken skriver vi återremiss till primärvården om det finns behov av fortsatt omhändertagande där.
 • Om sjukskrivning av patienten behövs ska distriktsläkare/företagsläkare hålla i detta eftersom hon/han har den bästa, totala kunskapen om patientens situation.
 • Patienter som deltar i vårt rehabiliteringsprogram sjukskrivs av våra rehab-läkare under programmet.
 • Alla bedömningar och behandlingar dokumenteras i Take Care.

Du är givetvis välkommen att kontakta oss via telefon eller brev för med information. Vi vill gärna att patienterna behandlas i nära samarbete med kollegorna i primärvården.

Remisskriterier för bedömning/utredning

 • Långvarig godartad smärta från rörelseorganen. Kartläggning av röda flaggor gjord, dvs annan allvarlig organisk sjukdom utesluten.
 • Inriktning i första hand mot personer i yrkesverksam ålder.
 • Andra rehabiliteringsåtgärder genomförda och utvärderade inom primärvården (MMR1) eller om bedömning görs att problematiken är för komplex och specialistvård med motsvarande MMR2-kompetens behövs.
 • Utvärdering enligt ovan visar att tillståndet inte utvecklas gynnsamt, en mera specialiserad insats behövs.
 • Allvarlig psykisk sjukdom eller personlighetsstörning utesluten. En bedömning av psykosociala faktorer som kan försvåra rehabiliteringen ska vara gjord.
 • Drog- och alkoholscreening ska vara gjord och överförbrukning åtgärdad.