Smärtrehabilitering Säter

Stäng

Kontakt

Smärtrehabilitering, Säter

Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter 0225 - 49 44 50 smartrehabilitering@ltdalarna.se

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Lena Söderqvist

Enhetschef

0225-49 44 50 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi är Landstinget Dalarnas resurs vad gäller bedömning, behandling och rehabilitering av personer med långvariga, godartade smärttillstånd i rörelseorganen.

Långvarig smärta (mer än tre månader) är en ihållande eller intermittent smärta som består. Den påverkas av och interagerar med olika fysiska, emotionella, psykologiska och sociala faktorer. Man beräknar att cirka 18 procent av den svenska befolkningen har svår långvarig smärta, vilket ofta innebär ett stort lidande.

Multimodal rehabilitering (MMR) vid smärta bör erbjudas när erforderlig utredning av smärtproblematiken har gjorts och tillståndet långvarig godartad smärta har fastställts. Det är av stor vikt att en relevant utredning inleds i en tidig fas då patienten söker för sin smärta. Två olika former av MMR finns: MMR 1 är en form som huvudsakligen erbjuds i primärvården och MMR 2 erbjuds huvudsakligen inom specialistvården. Den rehabilitering som bedrivs vid Smärtrehabilitering Säter är främst MMR 2.

Vårt multiprofessionella team består av läkare, sjukgymnast, psykolog, sjuksköterska, bettfysiolog, socionom och kliniksekreterare.

Vi är en specialistklinik och det krävs därför remiss för att komma till oss.

Telefon

Telefonnr: 0225 - 49 44 50
Helgfri måndag-fredag kl. 08:00-09:30 samt kl. 13:00-14:00.