Rehabiliteringsmedicin Falun

Stäng

Kontakt

Lotta Jansson

Verksamhetschef

070-229 25 20 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den rehabmedicinska delen av kliniken består av öppen och sluten vård med hela Dalarna som upptagningsområde. Vi tar emot patienter för rehabilitering vid hjärnskada, stroke, ryggmärgsskada, neurologiska sjukdomar och multitrauma. Patienterna är vanligtvis i åldern 16-65 år.

Sluten vård

På kliniken finns avdelning 56 med 10 vårdplatser. Patienterna kommer till oss för rehabilitering efter en tid på intensivvårdsavdelning, akutvårdsavdelning eller efter en rehabperiod på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men vissa patienter kommer också direkt från sitt hem.

Öppen vård

Öppenrehab har en hjärnskade- och en neurologisk sektion. Hit kommer personer i yrkesverksam ålder med lätta till svåra hjärnskador eller andra neurologiska skador eller sjukdomar för bedömning/utredning och/eller behandling av ett team.