Avdelning 34 och 35 vid Rättspsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Avdelning 34

0225-49 42 52

Avdelning 35

0225- 49 42 50

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rättspsykiatriska kliniken är en klinik för vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Vid kliniken finns 6 vårdavdelningar med sammanlagt 63 vårdplatser. Avdelning 34 och 35 har sammanlagt 19 vårdplatser.

På avdelning 34 och 35 finns patienter som kommit lite längre i behandlingskedjan där vård i mer öppna former kan komma i fråga. Vårt behandlingsinnehåll är miljöterapeutiskt, där träning i grupp eller individuellt ofta förekommer.

Viktiga inslag i arbetet är att stödja och upprätta kontakter med sociala nätverk, anhöriga, sektors och kommunpsykiatri m.fl. och detta ger möjlighet att skapa en samordnad vårdplanering.

Omvårdnadsarbetet på enheterna bedrivs i vårdlag och den individuellt upprättade vårdplanen ligger till grund för behandlingsarbetet.

Avdelningarna samarbetar med behandlingsteamet som består av läkare, psykolog, kurator samt arbetsterapeut och missbruksterapeut.