Avdelning 32 och 36 vid Rättspsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Avdelning 32

0225-49 43 32

Avdelning 36

0225-49 43 36

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rättspsykiatriska kliniken är en klinik för vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Vid kliniken finns 6 vårdavdelningar med sammanlagt 63 vårdplatser. Avdelning 32 och 36 har sammanlagt 28 vårdplatser. 14 vårdplatser till yngre patienter med långa vårdtider, 14 vårdplatser för mycket vårdkrävande patienter.

Avdelning 32

Avdelning 32 har vanligtvis yngre patienter med långa vårdtider. Förutom medicinsk behandling bygger vården på ett kognitivt/psykosocialt förhållningssätt och på miljöterapeutiska principer.

Personalens relationsarbete med patienterna är ett viktigt inslag i vården samt att arbeta strukturerat med att förbättra patientens förmåga att kunna hantera sin livssituation.

Personalen arbetar i vårdlag och en individuell behandlingsplan upprättas för varje patient. Denna formuleras på enhetens behandlingskonferens och uppdateras vid densamma.

Enheten samarbetar aktivt med behandlingsteamet som består av läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut.

Avdelning 36

Avdelning 36 har 14 vårdplatser med kroniska mycket vårdkrävande patienter med långa vårdtider. Psykotiska patienter med plötslig utåtriktad aggressivitet som kräver en stabil personalgrupp som kan hindra destruktiva processer och hjälpa patienten att inte agera ut sin inre problematik.

Det dagliga arbetet består i psykiatrisk och medicinsk omvårdnad, stöd och ADL-träning, att utveckla patientens färdigheter och ge kontinuitet i det dagliga livet samt hjälpa patienten att upprätta och bibehålla livskvalitet. Studieverksamhet och arbetsterapi/träning är en viktig del i vården.

Personalen arbetar i vårdlag med patienterna och individuell behandlingsplan finns upprättad till varje patient och uppdateras efterhand.

Samarbete sker också med behandlingsteamets läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut.