Avdelning 30 och 31 vid Rättspsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Avdelning 30

0225-49 43 30

Avdelning 31

0225-49 43 31

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rättspsykiatriska kliniken är en klinik för vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Vid kliniken finns 6 vårdavdelningar med sammanlagt 63 vårdplatser. Avdelningarna 30 och 31 har sammanlagt 15 vårdplatser och består av dels en intagningsavdelning med 8 platser samt en förstärkningsavdelning med 7 platser.

Avdelning 30

Avdelning 30 är klinikens förstärkningsavdelning för patienter som begått allvarliga brott och som behöver långa vårdtider och där man kräver ett gott samhällsskydd.

Miljön är särskilt anpassad för enhetens målgrupp. Det ingår i avdelningens rutiner att alltid vara observant på att hög säkerhet upprätthålls, samtidigt som patientbemötandet skall präglas av en humanistisk grundsyn. Patienterna på denna enhet har på grund av säkerheten sällan förmåner i form av frigång, permissioner m.m.

Personalen/behandlingsteamet arbetar här med motivation och återhämtningsprocess på längre sikt.

Avdelning 31

Avdelning 31 är en intagningsavdelning. Den tar i huvudsak emot patienter som genomgått Rättspsykiatrisk undersökning, RPU, och därefter blivit dömd till rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning. Enheten tar också emot patienter under andra vårdformer såsom häktade, intagna från kriminalvården (fängelse) samt LPT patienter med svårare problematik.

Vårdinnehåll

Gemensamt för de båda avdelningarna är att det för varje patient omedelbart upprättas en individuell vårdplan. En vårdplan som regelbundet uppdateras vid rond/behandlingskonferens. Personalen arbetar i vårdlag där vårdplanen ska vara ett stöd för patienten i den egna återhämtningen/rehabiliteringen.
Funktionsnivåbedömningar samt riskbedömningar (HCR-20) kompletterar vårdplanen.