Behandlingsteam

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behandlingspersonalen vid Rättspsykiatriska kliniken är samlade inom enheten Behandlingsteam och ansvarar för olika utredningar och behandlingsinsatser.

I Behandlingsteamet arbetar psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, missbruksbehandlare och arbetsledare för snickeriet.