Rättspsykiatriska kliniken i Säter

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Trädgårdsmiljö vid Rättspsykiatrin i Säter.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter (RPK) är en regionklinik som i första hand vänder sig till Uppsala-Örebro-regionen och även till landet i övrigt med efterfrågad rättspsykiatrisk högspecialiserad vård. Rättspsykiatriska kliniken är länsklinik för Dalarna och till del även för Gävleborg.

Kontakt

Medicinska sekreterare

Telefontid kl 8.00-16:00
0225-49 42 06
0225-49 43 86
0225-49 43 15

Fax: 0225-49 43 34

Sekreterare förmedlar kontakt med övrig verksamhet (dock ej platsförfrågan, se nedan)

Vårdplatsförfrågan

Tel: 070-289 83 42 eller 0225-49 43 31 (passning dygnet runt)

Gemensam värdegrund

Det finns en gemensam värdegrund inom den svenska rättspsykiatrin, som kliniken arbetar utifrån.

Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer. Att i omvårdnadsarbetet använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt.

Vi vårdar i huvudsak:

  • domstolsöverlämnade patienter enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård)
  • patienter som insjuknar under pågående kriminalvårdspåföljd eller under häktningstiden
  • särskilt vårdkrävande patienter som kommer till kliniken för att avlasta hemortspsykiatrin

Vi erbjuder professionell rättspsykiatrisk vård som tar fasta på såväl den vårdades rätt till målinriktad vård och behandling som på samhällets krav på skydd.

Vår verksamhet präglas av:

  • att våra patienter, anhöriga och kunder är välinformerade och medvetna
  • att uppmärksamma behov av stöd till psykiskt sjukas barn i enlighet med FN:s barnkonvention
  • god tillgänglighet
  • att vara ett stöd för patienterna att själva ta ansvar för sin hälsa
  • att vårdkvalitet och upplevd kvalitet är rätt och säker
  • ökad patientsäkerhet